ΔΑΠΕΔΑ ΒΙΝΥΛΙΚΑ

Αδιάβροχα βινυλικά δάπεδα που μπορούν να τοποθετηθούν είτε κολλητα(LVT), είτε πλωτά (SPC). Είναι βιομηχανικής χρήσης σε αντοχή και πληρούν όλες τις προυποθέσεις για μία σωστή τοποθέτηση σύγχρονου πατώματος.

Filter