Νέα σειρά Laminate ECO FRIENDLY από τη Finsa στα 8mm.

Το 1ο Laminate Φιλικό για το Περιβάλλον στην Ελλάδα.

Επαγγελματικό και Οικολογικό Laminate σε Οχτώ(8) νέα χρώματα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕ ECO LABEL

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EVOLVE FINFLOOR ECO

Filter